het officiële orgaan waarin de belangenbehartiging van medewerkers geregeld is, wordt consequent en tijdig bij de ontwikkelingen betrokken. Het overleg binnen de driehoek RvB/HRM/OR is levendig en constructief. Het spel, de knikkers De nieuwe strategie vereist dat wij de spelregels beheersen en het spel met inzicht en grote vaardigheid spelen, sportief, ingetogen, maar wél aanvallend. Friesland Bank reikt daar als werkgever de middelen voor aan en verdeelt op realistische wijze de knikkers. Qua primaire en secundaire arbeidsvoor waarden kan Friesland Bank zich meten met vergelijkbare organisaties en instanties. Door de schaalgrootte en speciale identiteit heeft Friesland Bank vaak een streepje voor op de regionale arbeidsmarkt. Wij scoren goed als werkgever, wat in 2005 viel af te meten aan de snelle realisatie van nieuwe instroom. De arbeidsvoorwaarden zijn verankerd in een nieuwe Algemene Bank-CAO, waarover in 2005 overeenstemming is bereikt. Ook op nieuwe sociale wetgeving (WIA, WALVIS, basis verzekering en levensloopregeling) heeft HRM in 2005 adequaat geanticipeerd, met evenredige aandacht voor individuele belangen en het algemene bankbelang. De wetgever heeft de teugels met betrekking tot arbo-beleid laten vieren, wat betekent dat werkgevers meer zeggenschap hebben over de feitelijke uitvoering. Friesland Bank gaat met betrekking tot de arbeidsomstandigheden door op de ingeslagen weg. Uitgangs punt is dat goede, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden moeten bijdragen aan welbevinden en prestatievermogen. Om dit te bewerkstelligen, kiezen wij voor actief gezondheids- management en blijven wij permanent alert op integriteit, gewenste omgangsnormen en gelijkwaardige kansen voor iedereen. Waar HRM dat nodig of wenselijk acht, worden aan vullende specialismen ingehuurd. Om het spel op topniveau te spelen, is het nodig dat wij als organisatie in topconditie verkeren. Mens sana in corpore sano: een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat brengt ons terug bij het hoofdthema in hedendaags Human Resource Management: vitalisering. De strategische positiebepaling van 2005 heeft ons wakker geschud. Er gaat een aantrekkelijke tinteling door onze organisatie. Ondernemerschap, inter disciplinaire samenwerking, zelfreflectie, confrontatie, het zijn begrippen die tot leven komen. Alles duidt op een groot draag vlak voor de ambities die Friesland Bank zichzelf stelt. De grote uitdaging voor 2006 is dat wij onze organisatie permanent vitaal ofwel in topconditie houden. Met eerder genoemde instrumenten als competentiemanagement en opleiding, training en coaching geven wij daarvoor de broodnodige prikkels. De toegenomen transparantie en de kortere lijnen tussen de verschillende bestuurslagen geven meer ruimte voor identificatie met het beleid én voor eigen initiatief. Ook factoren als preventief verzuimbeleid, de stijl van leidinggeven, de kwaliteit van het geboden werk en leeftijdsbewust personeelsbeleid dragen bij aan meer effectiviteit en productiviteit in de personele organisatie. Van doorslaggevend belang echter, acht ik puur menselijke kwaliteiten als mentale veerkracht, vertrouwen in elkaar en in de uitgezette koers en de durf om onszelf kwetsbaar op te stellen. Door de vernieuwing actief op te zoeken en door te investeren in onszelf en in collegiale relaties, creëren wij een dynamische, succesvolle ambiance, waarmee klanten zich graag identificeren. Succes werkt als een magneet. Friesland Bank is een onderneming om werkelijk trots op te zijn. Wij koersen af op een horizon die zich verder uitstrekt dan onze weidse provincie. De aanmoediging die ik namens de afdeling HRM aan alle collega’s wil meegeven, is: toon je talent en gun jezelf maximaal spelplezier! Marten Patist Directeur Human Resource Management HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 33