‘Mensen maken het verschil. Friesland Bank acteert als kwaliteits- bank en legt daarbij het accent op duurzame relaties met advies klanten. Daarin kunnen we alleen excelleren als ons ‘menselijk kapitaal’ constant de juiste snaar weet te raken en als we op alle niveaus permanent waarmaken wat we beloven. Toen de finan ciële dienstverlening nog in rustiger vaarwater verkeerde, werd beleid vaak aangepast aan het personeel waarover de bank kon beschikken. Die tijd is definitief voorbij. Klanten kiezen niet langer alleen vanuit een mooie traditie voor Friesland Bank, maar maken een kritische afweging. De markt is bepalend. Willen we onze specifieke rol in die markt blijven spelen, dan is het onont koombaar dat de betekenis en bijdrage van alle medewerkers geregeld wordt getoetst.’

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 30