Lokale professionals geven Fries-Twents visitekaartje af Kantoor Enschede 0 De Twentse bodem is ontgonnen en ingezaaid. In 2005 is de pioniersfase van Kantoor Enschede definitief afgesloten. Het was een fase van sporen uitzetten, netwerken, vertrou wen winnen, overtuigen en vooral ook veel moeten afwijzen. Vanuit puur ondernemerschap, met alle worstelingen die daarbij horen, is er een gezonde balans bereikt in kosten en baten. Opmerkelijk is de explosieve toename van effecten en creditgelden in 2005. Daaruit mag de voorzichtige conclusie worden getrokken, dat de regio Friesland Bank beschouwt als blijver tje met voldoende grond onder de voeten om gelden aan toe te vertrouwen. Lokale onder nemers die eenmaal kennis hebben gemaakt met de noordelijke benadering, vervullen vervolgens een waardevolle ambassadeursfunctie. Alles wijst erop dat 2006 een jaar wordt van oogsten. Oplettendheid blijft echter geboden, want de marges staan behoorlijk onder druk. Maar dat het merk Friesland Bank buiten de provincie aanslaat, lijdt geen enkele twij fel, zo blijkt uit de praktijk van ons tweede kantoor in Overijssel. Rayondirecteur mr. Berto Janssen die de unieke kans om van de grond af aan een nieuw kantoor op te bouwen met beide handen aangreep, blikt terug op 2005 en verwoordt met welke doelstellingen Kantoor Enschede de toekomst tegemoet gaat Enschede vervult voor Twente een belangrijke regionale functie, gericht op zo’n 600.000 huishoudens in de stad en in een straal van 40 kilometer daar omheen. Friesland Bank heeft driejaar geleden vastgesteld dat een dergelijke uitgangspositie voldoen de potentie bood om met een eigen vestiging marktvergroting te realiseren. De Overijsselse Participatie Maatschappij, inmiddels omgedoopt tot Friesland Bank Investments, was al eigendom van Friesland Bank. De ‘kwartiermakers’ waren dus ter plaatse. Twente is een kleine wereld, wat betekent dat er snel namen werden genoemd van mogelijke kandidaten die de handen uit de mouwen zouden willen steken om vanuit niets een nieuw kantoor op te bouwen. De buitenkans om in een klimaat dat banken dwingt vooral kantoren éf te stoten een nieuwe organisatie op te zetten, heeft mij persoonlijk bijzonder aangesproken. Friesland Bank heeft bewust gekozen voor lokale personele invulling, wat een uitstekende strategische beslissing is geweest. Die lijn heb ik doorgezet in het om me heen verzamelen van professionals. In de bancaire dienstverlening geven vertrouwen en de gunfactor de doorslag, zeker in de beginfase. Onze klanten van het eerste uur hebben niet zozeer gekozen voor Friesland Bank, maar voor de personen die aan het kantoor verbonden zijn. Sinds 2005 zien we daar een kentering in, wat een positief signaal is. In Twente kijkt men de kat uit de boom. ‘Eerst maar eens zien of het wat wordt met zo’n nieuwe bank, helemaal uit het noorden’. Inmiddels mogen we vaststellen dat we die drempel over zijn. Het huiskamermodel De opdracht was feitelijk verbluffend simpel: zet in Twente een kantoor op en zorg ervoor dat het lokale bedrijfsleven na vijf jaar niet meer om Friesland Bank heen kan. Daarbij zijn verder geen stringente richtlijnen opgelegd, wat soms wat ruis heeft veroorzaakt op de lijn met het hoofdkantoor. Als echte pioniers hebben we in een achterkamertje een business plan geschreven, vanuit de overtuiging dat we alleen kans van slagen zouden hebben als echte ‘nicheplayer’, een tikkeltje eigenzinnig en met een buitengewoon hoge servicegraad. We hebben kritisch geke ken welk pand daar bij paste. Ons oog viel op de ‘Menko Villa’, vernoemd naar de textielbaron die het pand heeft laten bou wen. We hebben weloverwogen voor dit markante onderkomen gekozen, allereerst omdat een bekende, goed bereikbare locatie zeker zou bijdragen aan de toegang tot de markt. Een belang rijke voorwaarde is dat men je gemakkelijk weet te vinden. Een tweede reden om voor de villa te kiezen, is de uitstraling ervan. Het is altijd ons beleid geweest onze pijlen te richten op het hogere marktsegment van middelgrote, goed verankerde familiebedrijven en vermogende particulieren. Die wil je dan ook vanuit een gepaste omgeving bedienen. Wij hebben bewust gezegd: géén geldautomaat in de gevel, een principe dat we echt hebben moeten bevechten. Wie bij ons geld komt opnemen, krijgt een comfortabele stoel en een kop koffie aan geboden. Wij noemen dat het huiskamermodel. Om binnen te komen, moet men eerst aanbellen. Voor die drempel is bewust gekozen. Is men eenmaal binnen, dan wordt men met alle denk-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 25