‘Minstens zo belangrijk als het financiële resultaat is de ‘mentale overwinning’ die Friesland Bank Enschede in 2005 heeft geboekt. Activiteiten om het merk in de regio neer te zetten, hebben hun impact niet gemist. Met roadshows langs onder meer accoun tants, makelaars en notarissen hebben we onze naam en proposi tie stevig onder de aandacht gebracht. Met sponsoractiviteiten, hoofdzakelijk gericht op culturele evenementen waarvan we kon den veronderstellen dat ze mochten rekenen op de belangstelling van onze doelgroep, hebben we goodwill gekweekt en de naams bekendheid vergroot. In korte tijd hebben we een reputatie ver worven van solide en betrouwbare partij. Dat heeft zich inmiddels op de particuliere markt vertaald in klanten met een aantrekke lijke effectenportefeuille die ons hebben gekozen als adviesbank.’

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 24