hebben we een advertentie aan gewijd en de betreffende klant hebben we in de bloemetjes gezet. Dat zijn memorabele momenten. Friesland Bank hoort er met ingang van 2005 weer helemaal bij. De cruciale stap in de 21ste eeuw is gezet en het is fantastisch dat we daarin zijn geslaagd in een jaar waarin de lat hoog is gelegd. Met de eerste release hebben we ons gericht op particuliere klanten en op basistransacties als betalingsverkeer in binnen- en buitenland en sparen. Voor 2006 hebben wij nieuwe releases op het programma staan als online verzekeren en beleggen. De toegevoegde waarde zal altijd zitten in gemak en toegankelijkheid. Voor begin 2006 staan bovendien de eerste releases voor de zakelijke markt op het programma, gericht op bestaande klantbehoeftes. Voor ondernemers geldt altijd het criterium: wat krijg ik ervoor terug? Aan zakelijk gebruik zijn immers kosten verbonden. We gaan abonnementstarieven en transactiegebonden tarieven hanteren die beslist concurrerend zijn. Ondernemers zullen voor zichzelf bepalen op welk moment Internetbankieren vol doende functionaliteit biedt om in te stappen. Om die afweging te ondersteunen, heeft Friesland Bank een ‘beslisboom’ ontwikkeld, een efficiënt instrument te vinden op de website. Ook in dit segment kunnen we dankzij Internet klanten terug winnen, waarbij we zeker zullen anticiperen op vragen naar vernieuwende services. Extra dimensie De uitdaging is met verve volbracht en dat geeft veel vol doening. Als ‘Mrs. Internet’ heb ik zeker mijn persoonlijke stempel gedrukt op het eindresultaat, door de technieken te blijven toetsen aan de belevingswereld van de gebruiker en op maximale continuïteit. Maar ik kan niet genoeg benadrukken dat de resultaten vooral de bewijsvoering vormen voor wat onvoorwaardelijke samenwerking en toewijding teweeg kunnen brengen. Ik ben ervan overtuigd dat Internetbankieren een dimensie toevoegt aan de dienstverlening van Friesland Bank. Ooit had elk dorp zijn eigen kantoor. Daar hebben we onze verbondenheid met de provincie aan te danken. Technologische ontwikkelingen hebben de financiële dienstverlening volledig door elkaar geschud. Eerst kwamen de betaalautomaten, waardoor we ook buiten de kantooruren toegang tot ons geld hebben. Toen kwam Internetbankieren, waarmee we 24 uur per etmaal in contact kunnen staan met onze bank, vanuit huis of vanaf welke locatie dan ook. Reisverzekering vergeten? Dan maken we dat onderweg toch alsnog in orde, met de laptop! Eén aspect blijft echter onveranderd. Voor een echt advies zijn op het vertrouwde kantoor capabele mensen beschikbaar die van de hoed en de rand weten, belangstelling tonen en zich inzetten voor een optimaal resultaat. Daarin kan maar één bank uitblinken: de bank die durft te kiezen voor de menselijke maat en een klantrelatie met diepgang. Friesland Bank. drs. Nienke Sikma Channel Manager INTERNETBANKIEREN

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 21