Een tour de force met een gedenkwaardige finish Internetbankieren 0 Ongetwijfeld gaat 2005 de boeken in als het jaar waarin Friesland Bank de juiste oprit naar de digitale snelweg wist te vinden. Dat het voortraject de nodige obstakels heeft gekend, doet niets af aan de inspanningen die daar in 2005 voor zijn geleverd. Vanaf het moment dat de Raad van Bestuur groen licht gaf voor de ontwikkeling van een eigen systeem, heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid genomen. Er zijn productieve samenwerkingsverbanden gesmeed om in een rechte lijn af te stevenen op een helder omschreven einddoel. De kwaliteit van Friesland Bank Internetbankieren voldoet aan de hoge verwachtingen. De belangstelling van klantzijde heeft de verwachtingen overtroffen. Op maandag 15 november 2005 klonk het startsein. Het aantal aanmeldingen was overweldigend. Channel Manager dn. Nienke Sikma, binnen de organisatie ook bekend als ‘Mrs. Internet’, kijkt met een goed gevoel terug op een dynamische periode van inspirerende interactie met Automatisering, Operations en de kantorenorganisatie. Laten we allereerst nuchter vaststellen dat Friesland Bank enige tijd achter de feiten heeft aangelopen. Er is een weg bewandeld met voetangels en klemmen, wat veel onnodig oponthoud heeft veroorzaakt. We konden niet leveren wat men redelijkerwijs in de 21ste eeuw mag verwachten van een eigentijdse bank instelling. Heel veel klanten hebben zich erg geduldig getoond. Dat getuigt van loyaliteit. Daar prijzen we ons gelukkig mee. Een aantal klanten heeft onze stap op de digitale snelweg niet willen afwachten, wat begrijpelijk is. We gaan alles op alles zetten om het vertrouwen in Friesland Bank bij deze klanten te herstellen. Daar hebben we goede argumenten voor. Eén van die argumenten is: een verzorgde en veilige omgeving om via Internet dag en nacht elementaire bankzaken te regelen. Van koeien naar koepel Bescheidenheid siert de mens, maar ik durf uit volle overtuiging te beweren dat we op het eindresultaat hartstikke trots mogen zijn. En dat geldt ook voor de wijze waarop we toch nog in relatief korte tijd sämen naar dat resultaat hebben toegewerkt. Voor wat betreft de functionaliteit kan Friesland Bank Internet bankieren met alle bestaande systemen concurreren. Praten we over sfeer, uitstraling en klantvriendelijkheid, dan vind ik dat ons systeem echt iets extra’s biedt. De webpagina’s zijn rustig en overzichtelijk gestructureerd. De sfeer van de pagina’s sluit goed aan bij de sfeer van de bank. Wat mij persoonlijk aan spreekt, is dat wij het hebben aangedurfd om via zo’n hightech medium toch een stukje ‘Friese traditie’ te laten zien. Een web site van een financiële dienstverlener met koeien erop. Dat is een unicum en dat getuigt van de verbintenis met onze provincie. Koeien enerzijds, het futuristische stempel van onze hoofdstedelijke koepel anderzijds. Dat past mooi bij onze ambitie: modern bankieren met respect voor onze wortels. Als je mij vraagt naar de hoogtepunten van 2005 voor Friesland Bank en evenzeer voor mij persoonlijk, dan hoef ik daar niet over na te denken. De onbetwiste mijlpaal was het moment dat het licht op groen ging voor Friesland Bank Internetbankieren. Daarmee is een periode afgesloten van intensieve samen werking, met de focus op één duidelijk hoofddoel, met duide lijke prestatieverplichtingen, met een superstrakke planning. In mijn nieuwe functie van Channel Manager heb ik veel ruimte gekregen om de kar op mijn manier te trekken. En minstens zo bijzonder is dat de afdeling Automatisering op cruciale momen ten werkelijk zijn nek heeft durven uitsteken en op basis van geloof in eigen kunnen een geweldige uitdaging is aangegaan. Achteraf kijk ik daar met grote voldoening op terug. Begin 2005 stond de Raad van Bestuur voor een belangrijke keuze: implementeren we een standaardpakket en nemen we genoegen met matige flexibiliteit of slaan we een andere weg in? Tot dan toe richtte het vizier zich voornamelijk op bestaande systemen die, naar het zich liet aanzien, redelijk goed konden worden ingepast in de infrastructuur van onze bank. Wat we als gebruikers zien op Internet lijkt simpel, maar de systematiek die erachter schuilgaat, is gecompliceerd. Elke transactie met bijbe horende controle- en fiatteringprocedures is met denkbeeldige lijntjes verbonden met de systematiek van de bank. Onze orga nisatie is permanent in beweging, wat betekent dat systemen altijd moeten kunnen worden verbeterd en aangepast. Bestaan de pakketten boden onvoldoende ruimte om daarin continu mee te groeien. Daar kom je pas door ervaring achter en het is

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 19