I ‘Technologische ontwikkelingen hebben de financiële dienstver lening volledig door elkaar geschud. Eerst kwamen de betaalauto maten, waardoor we ook buiten de kantooruren toegang tot ons geld hebben. Toen kwam internetbankieren, waarmee we 24 uur per etmaal in contact kunnen staan met onze bank, vanuit huis of vanaf welke locatie dan ook. Reisverzekering vergeten? Dan maken we dat onderweg toch alsnog in orde, met de laptop! Eén aspect blijft echter onveranderd. Voor een echt advies zijn op het vertrouwde kantoor capabele mensen beschikbaar die van de hoed en de rand weten, belangstelling tonen en zich inzetten voor een optimaal resultaat. Daarin kan maar één bank uitblinken: de bank die durft te kiezen voor de menselijke maat en een klant relatie met diepgang. Friesland Bank.’

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 18