structuren en geboden helderheid weten relaties in korte tijd hoe de vlag erbij staat, wat in het huidige, dynamische onder nemingsklimaat van doorslaggevend belang kan zijn. Friesland Bank is zeker ook een organisatie die op basis van zuivere argumenten nee durft te zeggen en klanten niet omwille van klantvriendelijkheid aan het lijntje houdt. Eigenzinnig als Friesland Bank is en blijft, geven wij onze eigen interpretatie aan klantvriendelijkheid. Zo stellen wij klantwaarde boven de aandeelhouderswaarde. Wij investeren in duurzame relaties en onderscheiden ons met specialistische diensten die zijn afge stemd op alle fasen in de natuurlijke ‘vermogenscyclus’ die inherent is aan een ondernemend leven. Friesland Bank is een kritische en betrouwbare adviseur en geldverstrekker in de opbouwfase. In de doorgroeifase nemen we onze verantwoor delijkheid als financieel expert en investeerder. Is de top bereikt, dan past Friesland Bank op rendabele wijze op de centen en staan we klaar om voorwaarden te scheppen waar onder de volgende generatie het stokje kan overnemen. Bij Friesland Bank committeren we ons aan de ambitie om de complete ‘circle of life’ in nauwe relatie met onze klanten af te leggen. Aan die ambitie ontleent Friesland Bank haar unieke dimensie. Slagvaardig en inzichtelijk De wil om deze ambitie waar te maken, is binnen onze organisatie volop aanwezig. Als Raad van Bestuur erkennen wij dat nog niet alle middelen en systemen optimaal zijn, maar daar wordt momenteel bijzonder hard en met veel elan aan gewerkt. Om onze interne processen te vervolmaken, zijn we in 2005 van start gegaan met ‘Operatie Overstag’, een pakket van maat regelen dat ervoor zorgt dat zowel onze mensen als processen maximaal kunnen bijdragen aan het succes van de nieuwe koers van Friesland Bank. Sleutelbegrippen zijn: korte lijnen, een duidige procedures, begrijpelijke systemen, ontwikkeld vanuit concrete klantbehoeften, accountmanagement waarin onder nemerschap de boventoon voert, actief en betrokken klant- beheer. Operatie Overstag voltrekt zich voorspoedig. Onze klantenkring zal van de operatie zelf weinig merken, maar van de resultaten des te meer, want 2006 belooft een jaar te wor den van meer slagvaardigheid en beter inzicht in de kwaliteiten van Friesland Bank. Het zal duidelijk zijn dat de medewerkers van Friesland Bank een succesbepalende rol spelen in het waarmaken van onze gezamenlijke ambities. Als Raad van Bestuur zijn wij ervan over tuigd dat wij daarvoor voldoende talent binnen onze gelederen hebben. De eerder gememoreerde loyaliteit van medewerkers voegt daar nog een bijzondere waarde aan toe. Als werkgever neemt Friesland Bank haar plicht om medewerkers in staat te stellen optimaal te presteren bijzonder serieus. Vernieuwd HRM-beleid, waarvoor in 2005 een belangrijke basis is gelegd, zal ertoe bijdragen dat zowel teams als individuele mensen boven zichzelf kunnen en durven uit te stijgen. De ideale Friesland Bank bankier is een moderne vakman of vakvrouw die de durf heeft om voor zijn of haar mening uit te komen en bereid is om zijn of haar nek uit te steken. Willen we als bank aan de bal blijven, dan moet alle energie erop gericht zijn dat we elkaar in scoringspositie brengen. De strategie daarvoor is uitgezet. Daarbij is ruimte en veerkracht ingebouwd om snel en adequaat in te springen op onverwachte uitdagingen die zich op de route voordoen. Mijn persoonlijke missie als voorzitter van de Raad van Bestuur is dat ik iedereen die Friesland Bank vertegenwoordigt, weet te stimuleren tot een houding die trots en geloof in eigen kunnen uitstraalt. Niet de winst telt, maar het spelplezier. Als ik mensen kan meegeven dat dromen, durven en doen de belangrijkste voorwaarden zijn voor een waardevol werkzaam leven, dan acht ik mijn missie geslaagd. Friesland staat bekend om haar rijke, vruchtbare bodem. En ik moet zeggen: door onze hele organisatie heen zie ik de bloemen uit de grond schieten. drs. Willem Cramer Voorzitter Raad van Bestuur 11 RAAD VAN BESTUUR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 15