voet aan de grond te krijgen. Alkmaar, Assen, Zwolle en Enschede volgden. In 2005 hebben we kunnen vaststellen dat onze kantoren ‘om utens’ de lakmoesproef met verve hebben doorstaan. Er is duidelijk behoefte aan de specialistische ban caire activiteiten, gericht op specifieke marktsegmenten, die Friesland Bank vanuit Friesland en de genoemde steden buiten Friesland aanbiedt. De verbondenheid met Friesland enerzijds en het pionierschap in andere, nu nog noordelijke regio’s ander zijds, bieden een stevig fundament voor beleid dat ruimte biedt om de eigen stijl van bankieren verder te ontwikkelen en uit te dragen. Maar bij het groeien van de takken aan onze Friesland Bank boom blijft het belangrijk om te weten én te beseffen dat onze wortels in Friesland liggen. Als Raad van Bestuur zijn wij ervan overtuigd dat er plaats is voor een bankconcept dat onderscheid maakt tussen de ‘dagelijkse boodschappen’ en de ‘adviesaankoop’. In die laatste categorie maakt de menselijke schaal van Friesland Bank het verschil. Want voor een eerlijk en bruikbaar advies moet je elkaar leren kennen. Juist een bank met kop en staart, wend baar, bestuurbaar en dichtbij, biedt daarvoor de geëigende motoriek. Zowel binnen als buiten Friesland mogen we vaststel len dat particuliere en zakelijke klanten zich herkennen in de eerlijke, ondernemende benadering van Friesland Bank. Geen franje, wél expertise. Geen luchtfietserij, maar realisme. Geen waaghalzerij, wél durf en ondernemingszin. Geen vluchtige contacten, wél duurzame relaties waarin je elkaar het allerbeste gunt, ‘in voor- en tegenspoed’. Mijn nadere inspectie van de onderneming en de markt heeft mij het vertrouwen gegeven dat de potentie om te groeien ruimschoots aanwezig is en veel handvatten aanreikt voor strategische uitgangspunten waarmee de noodzakelijke groei te verwezenlijken is. Uit winkelen Expansie fs noodzakelijk om de unieke status van zelfstandige bank ook voor de toekomst veilig te stellen en om voldoende ‘kritische massa’ te behouden om op de financiële markten mee te blijven tellen. Zouden we ons beperken tot de min of meer reguliere dienstverlening binnen Friesland, dan zou de grond onder onze voeten langzaamaan afkalven om de eenvoudige reden dat zich de afgelopen jaren in de primaire bancaire dienstverlening een aardverschuiving heeft voorgedaan. Nieuwe kanalen en nieuwe informatietechnieken bieden de consument de mogelijkheid uit winkelen te gaan. Het is al lang gemeengoed om financiële producten en diensten te betrekken van diverse aanbieders, op basis van prijs- en kwaliteits- vergelijking. De adviserende rol van de aanbieder komt bij standaard producten voor veel relaties op het tweede plan. Om op deze ontwikkeling adequaat in te spelen, kiest Friesland Bank binnen de eigen provincie voor de rol van ‘buurtsuper’. Via ons kantorennetwerk bieden wij een goed en realistisch assortiment waarvan zowel de kwaliteit als de prijsstelling kan wedijveren met die van andere aanbieders. Zowel particulieren als lokale ondernemers kunnen standaardproducten van de schappen nemen of desgewenst via Internet thuis laten bezorgen. Om de juiste keus te maken is er altijd competent en dienstbaar personeel aanwezig, medewerkers die onze klanten persoonlijk kennen. Voor het aangaan van financiële verplich tingen die dieper ingrijpen in de levenscyclus, een hypotheek, een bepaalde kredietvorm of een uitgebalanceerd verzekerings pakket, beschikt Friesland Bank over deskundige adviseurs die de tijd nemen om zich te verdiepen in persoonlijke wensen en mogelijkheden. De brede expertise van het hoofdkantoor in Leeuwarden en de lokale kennis van het kantoor ter plaatse vormen in de advisering de ideale mix. Friesland Bank zal niet altijd de goedkoopste zijn, maar staat wél garant voor kwaliteit vanuit een eerlijk advies en toont de moed om haar cliëntèle ook houvast te bieden als zich een iets mindere fase aandient. Door ons assortiment goed te presenteren en geregeld realis tische aanbiedingen onder de aandacht te brengen, zien wij als Raad van Bestuur nog voldoende ruimte om op onze thuismarkt te groeien. Daarbij blijven wij ons realiseren dat een thuis wedstrijd niet bij voorbaat gewonnen is. Scherpte is en blijft van vitale betekenis. Buiten Friesland De tweede route waarlangs Friesland Bank groei meent te kunnen realiseren, is het aanbieden van specialistische bancaire diensten. Het hogere zakensegment in Friesland evenals particulieren die kiezen voor ons adviseurschap in private banking worden bediend vanuit Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Via representatieve kantoren in Groningen, Alkmaar, Assen, Zwolle en Enschede is voor dit segment de route naar buiten zorgvuldig verkend. In 2005 is vastgesteld dat deze kan toren inmiddels goed verankerd zijn geraakt in de regio die zij bedienen en een waardevolle bijdrage leveren aan ons totaalre sultaat. Gezien deze doorbraak heeft de Raad van Bestuur in 2005 de strategische beslissing genomen om actief beleid te voeren dat moet resulteren in uitbreiding van het netwerk bui ten Friesland. Voorwaarde is dat noordelijk ondernemerschap aansluit op de cultuur van de regio waar ons oog op valt. De dienstverlening buiten Friesland spitst zich toe op het midden segment van de lokale zakelijke markt en op private banking. Friesland Bank als ‘buurtsuper’ blijft voorbehouden aan klanten in onze eigen provincie. Investeren in een soortgelijk netwerk is niet realistisch, alleen al omdat de bijzondere klantrelatie die voor een deel is gebaseerd op de gezamenlijke historie elders in Nederland ondenkbaar is. Buiten de provincie wenst Friesland Bank zich te onderscheiden als ‘speciaalzaak’: de ondernemende adviesbank die haar eigen koers vaart. De compactheid van onze organisatie, gekoppeld aan de financiële draagkracht, stelt onze bank in staat snel en vooral ook vanuit een originele invalshoek te anticiperen op lokale wensen en behoeften. Door de inzichtelijke beslissings- FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 14