Vestigingen van de bank Rayon Leeuwarden Rayon Groningen Berlikum It Skil 2 Groningen Paterswoldseweg 8n Franeker Voorstraat 2 Gytsjerk R. van Nautaweg 51 Rayon Alkmaar Harlingen Noorderhaven 114 Hurdegaryp Easteromwei 1 Alkmaar Robijnstraat 96 Leeuwarden Borniastraat 2 Leeuwarden Brandemeer 98 Rayon Assen Leeuwarden Havingastate 5 Leeuwarden Zaailand 108 Assen Oostersingel 11 Sint Annaparochie Statenweg 11 Stiens Wyth├╝sterwei 14 Rayon Zwolle Rayon Heerenveen Zwolle Burg. van Royensingel io Balk Van Swinderenstraat 59 Rayon Enschede Bolsward Jongemastraat 41 Grou Mr. P.J. Troelstrawei 6 Enschede M. Harpertsz Tromplaan 52 Heerenveen Nieuwstraat 4 Joure Midstraat 20 Koudum Hoofdstraat Lemmer Vissersburen 88 Sneek Hegedyk 9 Witmarsum Kerkplein 1 Wolvega Van Harenstraat 46 Rayon Drachten Buitenpost Kuipersweg 32 Burgum Bulthuissingel 1 Damwoude Hoofdweg io Dokkum De Dijk 4 Drachten Burg. Wuiteweg 27 Gorredijk Hofland 2 Grootegast Hoofdstraat 96 Oosterwolde Dertien Aprilstraat 2 Surhuisterveen Torenplein 7 Zwaagwesteinde Schoolstraat 30 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 134