Friesland Bank zelf als van externe factoren. Door de externe accountant wordt een controle- berekening van de adviesprijs overlegd. De daadwerkelijke transactieprijs is afhankelijk van vraag en aanbod, de garantieprijs is 85% van de adviesprijs. Het verloop van de door de Raad van Bestuur gehouden aantallen opties en certificaten is als volgt: Begin boekjaar Uitgeoefend Toegekend Einde boekjaar Opties aantal gern, prijs aantal gern, prijs aantal gern, prijs aantal gern, prijs drs. W.F.C. Cramer T. Branbergen 125 1.399,00 125 1.399,00 A. Vlaskamp 68 1.399,00 - 68 1.399,00 mr. drs. A. Offringa 575 1.212,79 275 1.009,66 - 300 1.399,00 Begin boekjaar Aangekocht Verkocht Einde boekjaar Certificaten aantal koers aantal koers aantal koers aantal koers drs. W.F.C. Cramer T. Branbergen A. Vlaskamp mr. drs. A. Offringa 434 1.354,05 275 1.009,66 - 709 1.740,80 De per balansdatum uitstaande bedragen inzake leningen en dergelijke ten behoeve van leden van de Raad van Bestuur bedragen 2.307.000 (2004: 1.524.000) zijn: 2005 gem 2004 gem drs. W.F.C. Cramer 1.189.000 3,8% T. Branbergen 414.000 4,1% 471.000 4,3% A. Vlaskamp 389.000 2,4% 737.000 2,9% mr. drs. A. Offringa 315.000 2,7% 316.000 3,0% 48. Raad van Commissarissen De specificatie van de bezoldiging 186.000 (2004: 189.000) en de uitstaande bedragen inzake leningen en dergelijke ten behoeve van de Raad van Commissarissen 1.146.000 (2004: 961.000) zijn: Bezoldiging 2005 2004 2005 Uitstaande bedragen gem% 2004 gem% prof. drs. K. Wezeman 36.000 44.000 J. de Vries 11.000 36.000 - - - J. Keijzer 40.000 31.000 - - - drs. H. Visser 22.000 21.000 - - - - drs. L.M.L.H.A. Hermans 19.000 19.000 - - - - dr. G. Benedictus 26.000 6.000 226.000 3,7% 177.000 3,6% A. Oosterhof 28.000 7.000 784.000 3,4% 784.000 2,9% mr. L. Lindner 4.000 - 136.000 4,5% - - 49. Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die dermate belangrijk zijn dat zij de oordeelsvorming van gebruikers van deze jaarrekening beïnvloeden. FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 122