«Üäl «I .rsfi BNI ■wi flgj Jjf 1J liLiy «ip ITIM Vüä ‘In zoos hebben we kunnen vaststellen dat onze kantoren ‘om utens’ de lakmoesproef met verve hebben doorstaan. Er is duide lijk behoefte aan de specialistische bancaire activiteiten, gericht op specifieke marktsegmenten, die Friesland Bank vanuit Fries land en de genoemde steden buiten Friesland aanbiedt. De ver bondenheid met Friesland enerzijds en het pionierschap in ande re, nu nog noordelijke regio’s anderzijds, bieden een stevig fundament voor beleid dat ruimte biedt om de eigen stijl van bankieren verder te ontwikkelen en uit te dragen. Maar bij het groeien van de takken aan onze Friesland Bank boom blijft het belangrijk om te weten én te beseffen dat onze wortels in Fries land liggen.’

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 12