De posities in derivaten kunnen als volgt worden weergegeven (in miljoenen euro’s): Ultimo 2005 Rentecontracten OTC, swaps OTC, opties OTC, forwards Valutacontracten OTC, opties OTC, forwards Aandelencontracten OTC, opties Beurs, opties Totaal Ultimo 2004 Positieve Negatieve 1 jaar - markt- markt =<ijaar =<5 jaar >5 jaar Totaal waarde waarde 159 482 624 1.265 27 58 10 78 2 90 94 - .94 263 560 626 1.449 27 58 35 - 35 36 1 - 37 71 1 - 72 1 - 1 - 1 - 1 - 334 562 626 1.522 27 58 1jaar 1jaar - 5 jaar >5 jaar Totaal Positieve markt waarde Negatieve markt waarde Rentecontracten OTC, swaps OTC, opties OTC, forwards Valutacontracten OTC, opties OTC, forwards Aandelencontracten OTC, opties Beurs, opties Totaal 44 170 467 508 1.019 170 32 29 214 467 508 1.189 32 29 26 1 - 27 2 1 26 1 - 27 2 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 241 468 508 1.217 34 30 JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 119