Additionele toelichtingsinformatie 38. Gesegmenteerde informatie De splitsing van het resultaat naar de verschillende bedrijfsonderdelen is als volgt: 2005 Rente Opbrengsten uit effecten en deelnemingen Overige inkomsten Operationele inkomsten Operationele bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Waardeveranderingen Operationeel resultaat Waarvan toegerekende financieringsrente1 Totale omvang activa miljoen) Procentueel aandeel activa Investeringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen immateriële vaste activa Partici- Bancaire Bank- patie- deelne- Totaal bedrijf bedrijf mingen 2005 145.096 1.409 -6.844 139.661 2.950 65.535 40.302 108.787 43.400 62.369 - 105.769 191.446 129.313 33.458 354.217 132.048 59.215 'L 191.263 59.398 70.098 33.458 162.954 55.871 10.655 - 66.526 3.527 59.443 33.458 96.428 12.060 -4.045 -8.015 - 8.502 246 346 9.094 93% 3% 4% 100% 9.786 1.717 11.503 2.880 1.385 - 4.265 8.918 1.588 - 10.506 99 16 - 115 1 de financieringsrente wordt toegerekend op basis van de oorspronkelijke investeringsbedragen in het participatiebedrijf en de ban caire deelnemingen JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 113