De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn berekend naar een tarief vennoot schapsbelasting van 29,1%. Dit betreft zowel latente belastingvorderingen als fiscaal verrekenbare verliezen. Op grond van huidige inzichten en verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen wordt aangenomen dat deze belastingvorderingen in de toekomst volledig verrekenbaar zullen zijn. In het boekjaar heeft een waardecorrectie plaatsgevonden van 7,6 miljoen (2004: 6,o miljoen). Hiervan heeft een bedrag van 5>o miljoen (2004: 6,0 miljoen) betrekking op een wijziging van het tarief vennootschapsbelasting. Het belangrijkste element van de overige waardecorrecties in 2005 betreft de waardering van fiscale verliezen. Het totale bedrag aan belastingen dat gedurende het boekjaar rechtstreeks ten gunste c.q. laste van het eigen vermogen werd gebracht bedroeg 0,0 miljoen. De aansluiting met de effectieve belastingdruk is als volgt: - Nominale belastingdruk 31 5% 34 5% - Effect vrijgestelde inkomsten ,31 1% -24 9% - Effect gewijzigde belastingtarieven 5 2% 6 7% - Effect correcties voorgaande jaren 2,7% o 0% Effectieve belastingdruk 8 3% 163% 36. Nettowinst beschikbaar voor belang derden Hieronder wordt opgenomen het aandeel van derden in de periodewinst. 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Belang derden geconsolideerde deelnemingen 10.960 2 447 - Belang derden geconsolideerde industriële participaties 705 739 11.665 3.186 37. Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders Hieronder wordt opgenomen het aandeel van aandeelhouders in de periodewinst. 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Beschikbaar voor houders Perpetual Capital Securities 4.514 - Beschikbaar voor houders gewone aandelen 72.211 71 261 76.725 71.261 44 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 112