1 29- Personeelskosten De uitsplitsing van de personeelskosten luidt: 2005 2004 - Lonen en salarissen eigen personeel (inclusief bonussen) 47.325 41.311 - Ingeleend personeel 7.292 4.982 - Pensioenlasten 13.962 9.376 - Sociale lasten 4.148 4.401 - Overige personeelskosten 7.988 4.696 80.715 64.766 - Personeelskosten industriële participaties 16.629 14.092 Het gemiddeld aantal vaste werknemers gedurende het boekjaar -herrekend naar volledige dienstverbanden- bedraagt: 97.344 78.858 2005 2004 Friesland Bank 747 759 Friesland Bank Assurantiën 90 87 Aecum 28 24 Bercoop Groep 79 Friesland Bank Investments 10 11 954 881 Industriële participaties 370 358 1.324 1.239 De pensioenlasten bestaan uit (in miljoenen euro’s): 2005 2004 - Pensioenkosten 10,0 7,5 - Actuariële rente 10,1 9,3 - Rendement op beleggingen -7,7 -6,8 - Administratiekosten 0,9 0,7 - Actuarieel resultaat 0,7 -1.3 14,0 9,4 JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 109