De naar risico gewogen activa (risk weighted assets) zijn als volgt opgebouwd: Kredietrisico Ongewogen 2005 Gewogen 2005 Ongewogen 2004 Gewogen 2004 - o%-risicoweging - 20%-risicoweging - 50%-risicoweging - 100%-risicoweging 1.264.061 340.717 2.516.415 4.033.770 68.143 1.258.208 4.033.770 1.528.651 646.354 2.178.564 3.613.410 129.271 1.089.282 3.613.410 Gewogen posten kredietrisico Gewogen posten overige risico’s 5.360.121 58.351 4.831.963 44.190 Naar risico gewogen activa (risk weighted assets) 5.418.472 4.876.153 De opbouw van het toetsingsvermogen is als volgt: - Geplaatst en gestort kapitaal 2005 16.858 2004 16 858 - Agioreserve 76.319 76.319 - Perpetual Capital Securities 125.000 125.000 - Wettelijke en statutaire reserves 99.357 86.012 - Overige reserves 349.551 338.304 - Resultaat boekjaar 76.725 71.261 - Dividend -7.282 -38.351 - Belang van derden 9.883 9.883 - Aftrekposten wegens deelnemingen in en vorderingen op bankiers -22.796 -56.038 Kernvermogen 723.615 629.248 - Achtergestelde schulden, voor zover die in aanmerking komen 247.247 213.955 - Herwaarderingsreserves 52.373 18.572 - Aftrekposten wegens deelnemingen in en vorderingen op bankiers -299.620 -232.527 Totaal vermogen 723.615 629.248 Onder het belang van derden wordt opgenomen het belang van derden in het eigen vermogen van geconsolideerde deelnemingen en participaties. 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Belang derden geconsolideerde deelnemingen 9.883 9 883 - Belang derden geconsolideerde participaties 9.904 8.531 19.787 18.414 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 106