41 Samengevoegde balans Bezoldiging en openstaande bedragen leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen De bezoldiging (inclusief pensioenlasten) van de leden van de Raad van Bestuur bedraagt f 2.692.000 en de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt f 140.000. De per balansdatum openstaande bedragen ter zake van leningen, voorschotten en garanties bedragen ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur f 1.619.000 en ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen f 2.366.000. Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 59