35 Samengevoegde balans (x f 1.000) 1996 1995 De som der herwaarderingen bedraagt f 1.024.000 en de som der afschrijvingen bedraagt f 2.743.000. Het verloop van de bedrijfsmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari 15.718 16.790 Investeringen 5.718 5.872 Desinvesteringen - 581 - 133 Afschrijvingen - 5.014 - 6.811 Stand per 31 december 15.841 15.718 De som der afschrijvingen bedraagt f 45.816.000. Overige activa 44.059 27.425 Onder dit hoofd worden opgenomen edele metalen, de certificaten die edele metalen vertegenwoordigen, uit edele metalen vervaardigde munten en penningen, voor zover geen wettig betaalmiddel en verder alle activa die niet onder de andere actiefposten kunnen worden gerubriceerd. Overlopende activa 162.531 130.815 Dit betreft vooruitbetaalde kosten, te ontvangen rente en overige te ontvangen nog niet gefactureerde bedragen. Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 53