Kerncijfers 7 (in duizenden guldens) 1996 1995 1994 1993 1992 Kredieten 4.447.697 4.066.305 3.680.807 3.592.698 3.263.694 Toevertrouwde middelen 5.934.451 5.712.512 5.379.647 5.041.038 4.470.820 Eigen vermogen 409.988 300.075 273.270 283.189 266.493 Aansprakelijk groepsvermogen 552.996 442.366 413.825 323.589 282.060 Balanstotaal 7.212.237 6.638.228 6.312.066 5.900.892 5.376.845 Baten 168.652 152.848 138.298 130.116 105.956 Lasten 117.543 106.588 98.664 97.560 83.312 Waardeveranderingen van vorderingen 12.500 12.500 10.000 5.940 4.400 Nettowinst 32.473 28.220 22.224 20.180 15.058 Baten/lasten verhouding 1,43 1,43 1,40 1,33 1,27 Capital ratio in 7,7 6,7 6,6 5,5 5,2 Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 15