I Functionarissen I I Bestuurscolleges I Bestuur H. Westenbrink, voorzitter Drs. G. van Veenen, vice-voorzitter G. de Jong, secretaris H. J. Bierma P. Miedema Raad van toezicht R. Posthumus, voorzitter L. J. Hilarides, vice-voorzitter J. D. Bierma, secretaris H. Politiek Ir. H. Kroes Directie Drs. J. R. Kuperus, hoofddirecteur H. Nijman, directeur Drs. T. H. de Boer, adjunct-directeur K. Hornstra Moedt, adjunct-directeur Directie-secretaris Mr. L. A. E. Lutz Directie-assistent Mr. drs. A. Offringa Algemene procuratiehouders J. Bouius P. Lemstra J. van Oorschot A. van Twisk A. L. M. van Wayenburg K. Zijlstra Bijzondere procuratiehouders A. H. Feenstra A. Huistra T. Stielstra J. Wiersma Mr. A. C. J. Wijffels Externe accountantsdienst J. Knol 5 Friesland Bank Jaarverslag 1988

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1988 | | pagina 9