1 I Inhoud 5 5 Bestuurscolleges Functionarissen 6 16 17 18 31 33 34 35 36 36 Jaarverslag Verslag van de hoofddirecteur Jaarrekening Samengevoegde balans per 31 december 1988 Samengevoegde winst- en verliesrekening over 1988 Toelichting Enkelvoudige balans per 31 december 1988 en winst- en verliesrekening over 1988 van Coöp. Ver. Friesland Bank b.a. en Stichting Spaarbank der Coöp. Ver. Friesland Bank b.a. Overige gegevens Winstbestemming Deelnemingen Accountantsverklaring Rapportering Rekening en verantwoording Rapport van de raad van toezicht 37 Dochterondernemingen 40 Vestigingen van de bank 42 44 46 Ledenlijst Vergelijkend overzicht Afdelingen van de bank 3 Friesland Bank Jaarverslag 1988

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1988 | | pagina 7