Vestigingen van de bank Aldeboam Arum Balk Beetsterzwaag Berlikum Boisward Buitenpost Burgum Damwoude Dokkum Drachten-centrum Drachten-noord Franeker Gorredijk Grou Gytsjerk Harlingen Heerenveen-centrum Doelhöf 4 Sytzamaweg 54 Van Swinderenstraat 59 Hoofdstraat 83 It Skil 2 Jongemastraat 41 Kuipersweg 32 Bulthuissingel 1 Hoofdweg 37 De Dijk 4 Burg. Wuiteweg 27 Stationsweg 92 Voorstraat 2 Hoofdstraat 100 Mr. P. J. Troelstrawei 6 R. van Nautaweg 53 Voorstraat 2 Nieuwstraat 4 Heerenveen-zuid Holwerd Hurdegaryp Joure Kollum Kollumerzwaag Koudum Leeuwarden-stadshoofdkantoor Leeuwarden-Bilgaard Leeuwarden-Frieslandhai Leeuwarden-Nijlan Leeuwarden-oost Leeuwarden-west Leeuwarden-zuid Leeuwarden-Aldlän Leeuwarden-Westeinde Lemmer Makkum Tolhuisweg 16 Stationsweg 4 De Horst 9 Midstraat 20 Voorstraat 55 Foarwei 74 Hoofdstraat 1 Zaailand 110 Brandemeer 98 Heliconweg 52 Prins Willem Alexanderplein 12 Coopmansstraat 2 Engelsestraat 11 Hobbemastraat 42 Weideflora 289 P. Sipmawei 19 Vissersburen 88 Markt 11 F. J. Hoekstra, directeur J. van Dijk, directeur L. T. Folkertsma, directeur J. W. van den Berg, directeur S. Dijkstra, directeur W. J. Topma, directeur A. F. van der Laaken, directeur W. H. Hultink, directeur E. Flootman, directeur Drs. D. J. Douwstra, directeur K. W. L. Haan, directeur F. Postma, adjunct-directeur J. H. Looyenga, beheerder J. Dijkstra, directeur J. Baltjes, directeur F. J. Hoekstra, directeur H. de Wal, adjunct-directeur A. Banga, directeur J. Wijbenga, directeur O. J. Heida, directeur Tj. Lok, adjunct-directeur D. Oenema, beheerder S. Vellinga, directeur N. J. M. Rodenhuis, directeur J. W. Maurer, directeur F. Walstra, directeur J. Pot, directeur J. Luinenburg, directeur K. Hornstra Moedt, directeur W. H. Bosklopper, beheerder G. Cupido, beheerder P. A. M. Commandeur, beheerder Th. J. Stelpstra, beheerder J. J. Lieuwma, beheerder H. J. Jansma, beheerder H. S. B. Hoekstra, beheerder C. Hoitinga, beheerder G. Bliekendaal, directeur A. H. Sieswerda, directeur 40 I Friesland Bank Jaarverslag 1988

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1988 | | pagina 44