Accountantsverklaring Wij hebben de samengevoegde jaarrekening 1988 van de Coöp. Ver. Friesland Bank b.a. alsmede de enkelvoudige jaarrekeningen 1988 van genoemde bank en de Stichting Spaarbank der Coöp. Ver. Friesland Bank b.a. gecontroleerd. Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1988 en van het resultaat over 1988 van bedoelde instellingen. Leeuwarden, 17 maart 1989 Moret Limperg 35 Friesland Bank Jaarverslag 1988

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1988 | | pagina 39