Samengevoegde winst- en verliesrekening over 1988 (afgerond op duizenden guldens) 1988 1987 Baten Interest f 61.645.000 f 61.250.000 Provisie 23.042.000 21.273.000 Andere baten 8.671.000 5.786.000 93.358.000 88.309.000 Lasten Salarissen, pensioen- en sociale lasten 39.243.000 38.243.000 Anderelasten 18.934.000 17.146.000 Afschrijving op vaste activa 4.836.000 4.930.000 63.013.000 60.319.000 Bruto resultaat 30.345.000 27.990.000 Toevoeging aan de voorziening algemene bedrijfsrisico’s 7.800.000 7.800.000 Winst voor belastingen 22.545.000 20.190.000 Belastingen 4.037.000 5.042.000 Nettowinst f 18.508.000 f 15.148.000 17 Friesland Bank Jaarverslag 1988

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1988 | | pagina 21