Jaarverslag 1977 O^P. het vijf en zestigste boekjaar CE» «M¥B8»«6B0a£B^ G* Coöperatieve Vereniging Friesland Bank Hoofdkantoor Zuiderstraat 1, Leeuwarden %r.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 5