Vergelijkend overzicht f 2.000 van enkele rekeningen vanaf de oprichting der Bank (afgerond op duizenden guldens) Einde boekjaar Aantal leden Te vorderen van leden Overige debiteuren Hypotheken Crediteuren en deposito’s Spaargelden 1913 40 47.000 191.000 26.000 1923 85 3.596.000 2.470.000 1.957.000 4.660.000 1933 95 2.348.000 1.268.000 3.293.000 4.875.000 1943 94 259.000 6.849.000 542.000 13.013.000 16.861.000 1953 103 24.142.000 15.832.000 308.000 21.537.000 36.468.000 1963 117 55.175.000 24.899.000 679.000 35.967.000 77.265.000 1973 82 50.662.000 70.248.000 81.370.000 186.952.000 300.275.000 1974 87 43.745.000 89.449.000 106.965.000 255.329.000 329.471.000 1975 83 33.485.000 106.228.000 215.107.000 299.456.000 402.460.000 1976 79 28.826.000 134.201.000 310.582.000 352.429.000 474.472.000 1977 78 50.252.000 170.828.000 445.383.000 417.563.000 574.068.000 26 Baten Exploitatie kosten Bijdragen en giften Batig saldo Garantie- vermogen Eindcijfers balans Einde boekjaar 6.000 3.000 3.000 176.000 1913 83.000 44.000 4.000 36.000 214.000 7.891.000 1923 102.000 48.000 6.000 46.000 884.000 9.327.000 1933 213.000 111.000 5.000 40.000 1.532.000 31.721.000 1943 845.000 288.000 52.000 142.000 3.423.000 61.775.000 1953 2.217.000 910.000 43.000 387.000 21.869.000 135.101.000 1963 14.918.000 8.837.000 67.000 1.081.000 35.357.000 525.932.000 1973 16.712.000 11.104.000 68.000 1.458.000 42.923.000 630.665.000 1974 20.900.000 13.938.000 65.000 1.871.000 48.241.000 752.207.000 1975 27.076.000 18.028.000 81.000 3.379.000 73.671.000 902.050.000 1976 33.039.000 21.533.000 120.000 4.331.000 82.711.000 „1.076.053.000 1977 27

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 30