Vestigingen der bank Plaats: Arum Balk Berlikum Damwoude Dokkum Drachten-centrum Drachten-noord Franeker Giekerk Gorredijk Grouw Hardegarijp Harlingen Heerenveen-centrum Heerenveen-zuid Holwerd Joure Kollum Kollumerzwaag Leeuwarden-Stadshoofdkantoor Leeuwarden-Bilgaard Leeuwarden-Frieslandhal Leeuwarden-Nylän Leeuwarden-oost Leeuwarden-west Leeuwarden-zuid Leeuwarden-Aldlän Leeuwarden-Westeinde Oenkerk Oudebildtzijl Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Sneek-centrum Sneek-noord Stiens Tzummarum Ureterp Vrouwenparochie Wirdum Witmarsum Wolvega Zwaagwesteinde Straat: Sytzamaweg 54 van Swinderenstraat 59 It Skil 2 Hoofdweg 37 De Dijk 4 Burg. Wuiteweg 27 Stationsweg 92 Voorstraat 2 R. van Nautaweg 53 Hoofdstraat 100 Mr. P. J. Troelstrawei 6 De Horst 9 Voorstraat 2 Nieuwstraat 4 Tolhuisweg 16 Stationsweg 4 Midstraat 20 Voorstraat 55 Voorweg 74 Zaailand 110 Brandemeer 98 Heliconweg 52 Prins Willem Alexanderplein 12 Linnaeusstraat 2 Engelsestraat 11 Hobbemastraat 42 Weideflora 289 P. Sipmawei 3 Rengersweg 47 Ds. Schuilingstraat 34 Statenweg 11 Hofplein 9 Schaapmarktplein 1 Goeman Borgesiuslaan 41 Withuisterweg 14 Skütebuorren 2 de Telle 1 W. Dijkstrastraat 32 Legedyk 3 Kerkplein 1 Hoofdstraat Oost 8 Schoolstraat 30 Functionarissen: J. Monsma, directeur J. P. Heeringa, directeur S. Dijkstra, directeur U. E. Bakker, directeur J. Bouius, directeur J. H. C. Goeman, directeur J. H. Looyenga, beheerder W. Burger, directeur A. Banga, directeur E. Huisman, directeur F. J. Hoekstra, directeur N. J. M. Rodenhuis, directeur J. Wijbenga, directeur A. van der Wal, directeur A. Russcher, beheerder S. Vellinga, directeur J. W. Maurer, directeur J. J. Dreunhuizen, directeur J. T. Kuipers, directeur K. Hornstra Moedt, directeur A. C. J. Wijffels, beheerder P. Lemstra, beheerder T. van der Vegt, beheerder T. J. Stelpstra, beheerder J. Visser, beheerder H. van der Ploeg, beheerder H. S. B. Hoekstra, beheerder C. Hoitinga, beheerder H. van der Meer, directeur G. van Maanen, directeur directeur directeur O. Th. Schuurmans, directeur O. M. Venema, beheerder S. W. A. Roelofsma, directeur L. Terpstra, directeur F. Walstra, directeur G.van Maanen, directeur W. Hóógsteen, directeur J. Bootsma, beheerder H. J. Kooistra, directeur G. E. van der Bei, directeur

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 27