Passiva 31 december 1977 31 december 1976 Stichtingskapitaal 100 100 Reservefonds 19.558.266 16.444.201 Reserve koersverschillen effecten 7.035.069 5.453.431 Deposito’s op termijn 75.831.716 68.177.943 Spaargelden 477.616.701 388.740.051 Crediteuren 5.454.266 5.028.873 585.496.118 483.844.599 Baten 1977 1976 Rente 10.616.085 9.711.953 Provisie 1.121.867 715.361 11.737.952 10.427.314 21

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 25