Balans Stichting Spaarbank per 31 december 1977 Exploitatierekening Stichting Spaarbank over 1977 Activa 31 december 1977 31 december 1976 Bankiers in binnen- en buitenland (deposito) 15.000.000 Overheidspapier: kortlopend 66.184.165 30.601.620 Overheidspapier: langlopend 78.091.445 84.323.368 Effecten 49.662.400 71.823.100 Debiteuren 14.899.408 14.053.502 Rekening-courant Coöp. Ver. Friesland Bank 34.591.128 63.291.696 Hypotheken met overheidsgarantie 165.422.198 121.027.901 Hypotheken zonder overheidsgarantie 161.645.374 98.723.412 585.496.118 483.844.599 Lasten 1977 1976 Onkosten 5.723.887 4.868.026 Toevoeging extra voorziening l j 1.700.000 800.000 Toevoeging reserve koersverschillen effecten II 1.000.000 1.800.000 Vennootschapsbelasting ff 200.000 300.000 Batig saldo tt 3.114.065 2.659.288 11.737.952 10.427.314 20

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 24