f 27.907.000 Passiva 31 december 1977 31 december 1976 Aandelenkapitaal 24.314.000 Reservefonds 5.650.854 4.780.186 Achtergestelde leningen 17.534.000 18.000.000 Bouwreserve 1.712.335 1.478.000 Deposito’s op termijn 123.738.386 114.402.514 Crediteuren 215.112.708 167.021.932 Rekening-courant Stichting Spaarbank 34.591.128 63.291.696 Rekening-courant geliëerde spaarbanken Borgtochten 34.576.712 (v.j. 28.727.925) 96.224.170 85.505.863 522.470.581 478.794.191 Baten 1977 1976 Rente Provisie Overige baten 19.294.068 15.106.250 14.158.724 10.860.399 ft 4.693.437 3.945.982 ft 441.907 299.869 19

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 23