Balans Coöp. Ver. Friesland Bank per 31 december 1977 Exploitatierekening Coöp. Ver. Friesland Bank over 1977 Activa Aandeelhouders nog te storten 31 december 1977 25.116.300 31 december 1976 21.882.600 Kas, kassiers, daggeldleningen 11 24.490.027 23.678.084 Bankiers in binnen- en buitenland 38.018.771 67.877.873 Schatkistpapier M 47.500.000 47.500.000 Overheidspapier: kortlopend 11 12.857.571 17.807.621 Overheidspapier: langlopend 11 9.505.432 10.415.650 Effecten 11 2.564.132 16.149.039 Debiteuren 11 205.928.706 148.893.621 Hypotheken met overheidsgarantie 11 6.299.914 5.165.757 Hypotheken zonder overheidsgarantie 11 111.890.533 85.540.101 Deelnemingen 11 8.937.849 3.751.350 Gebouwen en inventarissen 11 29.361.346 30.132.495 Vorderingen wegens borgtochten 34.576.712 (v.j. 28.727.925) i 522.470.581 478.794.191 Lasten 1977 1976 Onkosten Afschrijving gebouwen en inventarissen Toevoeging bouwreserve Vennootschapsbelasting Batig saldo 14.578.045 1.945.355 1.300.000 600.000 870.668 12.042.458 1.837.538 400.000 350.000 476.254 19.294.068 15.106.250 18

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 22