1 Passiva 31 december 1977 31 december 1976 Aandelenkapitaal 27.902.000 24.309.000 Reservefondsen 11 30.239.697 25.908.436 Reserve koersverschillen effecten 11 7.035.069 ,1 5.453.431 Achtergestelde leningen 11 17.534.000 ii 18.000.000 Garantievermogen 82.710.766 73.670.867 Bouwreserve 11 1.712.335 1.478.000 Deposito’s op termijn 11 196.673.127 ii 179.767.927 Spaargelden 11 574.067.672 ii 474.471.606 Crediteuren Borgtochten 34.576.712 (v.j. 28.727.925) 11 220.889.379 172.661.236 1.076.053.279 902.049.636 Baten 1977 1976 Rente 25.214.495 20.969.823 Provisie 5.823.040 4.668.276 Overige baten 2.001.669 1.438.259 33.039.204 27.076.358 9

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 13