Gecombineerde Balans per 31 december 1977 Gecombineerde Exploitatierekening over 1977 Activa 31 december 1977 31 december 1976 Aandeelhouders nog te storten 25.111.800 21.878.100 Kas, kassiers, daggeldleningen 25.342.748 24.395.699 Bankiers in binnen- en buitenland 53.043.372 67.901.473 Schatkistpapier 47.500.000 47.500.000 Overheidspapier: kortlopend 79.041.736 48.409.241 Overheidspapier: langlopend 87.596.877 94.739.018 Effecten 52.226.532 87.972.139 Debiteuren 221.079.949 163.027.482 Hypotheken met overheidsgarantie 171.722.112 126.193.658 Hypotheken zonder overheidsgarantie 273.660.907 184.388.513 Deelnemingen 5.218.928 2.337.011 Gebouwen en inventarissen 34.508.318 33.307.302 Vorderingen wegens borgtochten 34.576.712 (v.j. 28.727.925) 1.076.053.279 902.049.636 Lasten 1977 1976 Onkosten f 21.652.932 18.109.343 Afschrijving gebouwen en inventarissen 99 2.055.011 1.938.212 Toevoeging extra voorziening 19 1.700.000 800.000 Toevoeging bouwreserve 11 1.300.000 400.000 Toevoeging reserve koersverschillen effecten 91 1.000.000 1.800.000 Vennootschapsbelasting 11 1.000.000 650.000 Batig saldo 11 4.331.261 3.378.803 i 33.039.204 27.076.358 8

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 12