Jaarverslag 1972 het zestigste boekjaar Coöperatieve Vereniging Friesland Bank Leeuwarden

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 5