J Vergelijkend overzicht van enkele rekeningen vanaf de oprichting der Bank (afgerond op duizenden guldens) Einde boekjaar Aantal leden Te vorderen van leden Gedeponeerd door leden Debiteuren Crediteuren en deposito’s Spaargelden 1913 40 47.000 190.000 1.000 26.000 1923 85 3.596.000 1.151.000 2.470.000 n 806.000 4.660.000 1933 95 2.348.000 1.449.000 1.268.000 1.844.000 4.875.000 1943 94 259.000 8.781.000 6.849.000 4.232.000 i 16.861.000 1953 103 24.142.000 9.264.000 15.832.000 12.273.000 m 36.468.000 1963 117 55.175.000 5.603.000 24.899.000 30.364.000 m 77.265.000 1968 90 76.299.000 16.228.000 34.415.000 M 75.618.000 154.300.000 1969 82 90.812.000 27.739.000 43.279.000 -- 71.126.000 174.263.000 1970 84 51.647.000 44.362.000 43.838.000 92.033.000 184.791.000 1971 77 45.712.000 46.341.000 64.129.000 109.410.000 202.167.000 1972 79 32.990.000 46.994.000 70.664.000 II 140.502.000 II 220.989.000 22 Rente en provisie Exploitatie kosten Bijdragen en giften Batig saldo Reserves Eindcijfers balans Einde boekjaar 6.000 3.000 3.000 2.000 176.000 1913 83.000 44.000 4.000 36.000 214.000 7.891.000 1923 h 102.000 48.000 6.000 46.000 884.000 9.327.000 1933 >- 213.000 111.000 5.000 40.000 1.532.000 31.721.000 1943 - 845.000 288.000 52.000 142.000 3.423.000 61.775.000 1953 2.217.000 910.000 43.000 387.000 6.633.000 135.101.000 1963 - 4.787.000 2.625.000 78.000 549.000 8.583.000 281.319.000 1968 6.124.000 3.453.000 76.000 711.000 7.785.000 306.800.000 1969 9 8.286.000 5.051.000 88.000 753.000 9.879.000 347.839.000 1970 9.786.000 6.273.000 109.000 756.000 12.288.000 389.287.000 1971 11 11.228.000 7.266.000 75.000 878.000 15.332.000 443.659.000 1972 23

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 26