c Stichting Praktijkschool voor de Veehouderij en het Weidebedrijf in het Noorden des Lands, Leeuwarden Stichting Bedrijfslaboratorium voor de Landbouw in Friesland, Leeuwarden Instituut voor Landbouwcoöperatie, Leeuwarden Stichting Landbouw- en Coöperatiecentrum „Oranjewoud”, Leeuwarden Vereniging „Het Friesch Rundvee-Stamboek”, Leeuwarden Vereniging „Het Texelsch Schapen-Stamboek in Friesland”, Leeuwarden Koninklijke Vereniging „Het Friesch Paarden-Stamboek”, Leeuwarden Coöp. Ver. tot Exploitatie van Landbouwwerktuigen, -machines en -installaties G.A. „De Eendracht”, Tzummarum Bond van Boeren- en Tuindershulp Koöperaties, Leeuwarden Coöp. Woningbouw- en Exploitatievereniging „Het Bildt” G.A., St. Annaparochie Bond van Verenigingen voor Kunstmatige Inseminatie in Friesland (Bond K.I.), Leeuwarden Ver. tot bevordering van kunstmatige inseminatie bij rundvee „De Samenwerking”, Garijp Ver. van veehouders voor kunstmatige inseminatie bij rundvee voor Knijpe en Omstreken, Knijpe Ver. tot bevordering van kunstmatige inseminatie bij rundvee „Noord-Oost Friesland”, Giekerk Vereniging tot bevordering van Kunstmatige Inseminatie „Zuid-West Friesland”, gevestigd in de gemeente Wonseradeel Coöp. Voorschotbank W.A., Oldeberkoop Coöp. Spaarbank „Trynwälden” U.A., Oenkerk Coöp. Spaarbank „De Bildtse Bank”, St. Annaparochie Coöp. Spaar- en Voorschotbank Surhuisterveen G.A., Surhuisterveen Coöp. Spaarbank „Berlikum”, Berlikum Stichting Nutsspaarbank te Arum, Arum Coöp. Ver. „Friese Uitvaart-Verzorging” U.A., Leeuwarden Ver. Kaascontrolestation „Friesland”, Leeuwarden Friese Bond van Zelfstandige Melkhandelaren, Leeuwarden N.V. Zuivel Handel Maatschappij, Irnsum Coöp. Ver. „Sameico” G.A., Bornerbroek Stichting Volkshogeschool „Allardsoog”, Bakkeveen Stichting „Je Maintiendrai Friesland”, Leeuwarden Stichting Fryske Kultuerried, Leeuwarden Stichting Frysk Orkest, Leeuwarden Stichting De Fryske Akademy, Leeuwarden Vereniging It Fryske Gea (Het Friese Landschap), Leeuwarden 21

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 25