v v V V V. V Vestigingen der bank Hoofdkantoor: Kantoren J Bank Accountantsdienst Plaats: Arum Balk Berlikum Dokkum Drachten-centrum Drachten-noord Franeker Giekerk y Hardegarijp ■y Heerenveen-centrum j/ Heerenveen-zuid w Holwerd 1/ Kollumerzwaag J Leeuwarden-Bilgaard Leeuwarden-Frieslandhal Leeuwarden-Nylän Leeuwarden-oost Leeuwarden-west Leeuwarden-zuid y Oenkerk Oudebildtzijl J Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie 1/ Sneek J Stiens J Tzummarum *y Vrouwenparochie Wirdum J Zwaagwesteinde Zaailand 110 Ruiterskwartier 117 Straat: van Sytzamaweg 54 van Swinderenstraat 59 it Skil 2 De Dijk 4 Burg. Wuiteweg 27 Handwerkerszijde 108 Voorstraat 2 R. van Nautaweg 53 De Horst 9 Nieuwstraat 4 Tolhuisweg 16 Voorstraat 8 Voorweg 74 Brandemeer 98 Heliconweg 52 Prins Willem Alexanderplein Linnaeusstraat 2 Engelsestraat 11 Hobbemastraat 42 Rengersweg 47 Ds. Schuilingstraat 34 Statenweg 11 Hofplein 9 Schaapmarktplein 1 Withuisterweg 14 Skutebuorren 2 W. Dijkstrastraat 32 Legedyk 3 Schoolstraat 30 Leeuwarden Directeuren: Beheerders: J. Monsma J. P. Heeringa S. Dijkstra J. Bouius J. H. C. Goeman W. Burger A. Banga A. van der Meulen A. van der Wal S. Vellinga J. J. Dreunhuizen A. C. J. Wijffels P. Lemstra 12 H. Jetten T. J. Stelpstra J. Visser H. van der Ploeg H. van der Meer G. van Maanen O. Th. Schuurmans S. W. A. Roelofsma L. Terpstra G. van Maanen R. Lootsma G. E. van der Bei

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 23