f 443.658.972 Passiva 31 december 1972 31 december 1971 Aandelenkapitaal 17.715.000 17.539.000 Reservefonds 14.212.656 12.052.543 Reserve koersverschillen effecten 1.119.813 235.669 Bouwreserve 2.126.000 1.542.000 Deposito’s op termijn 70.038.483 57.503.635 Stichting Spaarbank 220.989.331 202.166.626 Crediteuren 70.463.218 51.906.320 Leden 46.994.471 46.341.499 Borgtochten 15.070.543 (v.j. ƒ4.581.821) 389.287.292 Baten 1972 1971 Rente 9.185.786 8.442.127 Provisie 2.042.336 1.344.263 11.228.122 9.786.390

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 15