Balans per 31 december 1972 f 15.943.500 Exploitatierekening over 1972 Lasten f 7.340.622 Activa 31 december 1972 31 december 1971 Aandeelhouders nog te storten 14.644.100 Kas, kassiers, daggeldleningen 3.896.440 5.198.863 Bankiers in binnen- en buitenland 32.773.421 28.725.170 Schatkistpapier 12.000.000 24.000.000 Overheidsleningen 122.548.536'' 102.670.010 Effecten 82.220.891 50.577.560 Leden 32.989.961 45.711.600 Debiteuren 70.663.965 64.128.673 Hypotheken 55.296.397 41,.435.851 Gebouwen en inventarissen 15.325.861 12.195.465 Vorderingen wegens borgtochten 15.070.543 (v.j. ƒ4.581.821) 443.658.972 389.287.292 1972 1971 Onkosten 6.382.411 Afschrijving gebouwen en inventarissen 802.378 623.556 Toevoeging extra voorziening 400.0001 w* 400.000 1 Toevoeging bouwreserve 1.000.000 [faq0*0 950.000 Ujü Vennootschapsbelasting 807.022J 674.921 Batig saldo 878.100j 755.502 11.228.122 9.786.390 Ijv* 10

Rabobank Bronnenarchief

FB | 1972 | | pagina 14