yj n n i 11.700.- i 7°°- f f 303.100.- f f 308.100.— 402.700.— 707.100. 7 bank* leiding tot eenige op- of aanmerking. 4 4% 5 5 6 In het jaar 1925 377.000.- 286.500. 745.000. - 591.400.- 665.000. 824.200. Totaal 1.787.000.— ƒ1.702.100.— 100. 3°5-900-~ 220.000. 201.000.— 162.200.— 80.700.— 19.800.— 39-5°°--T 600.— 80.000. Stand Algemeene Hypotheekbrieven 4 6.681.600.— 4% 4.060.IÓO. 122.500.- 5 n 2.680.300.— 180.600.— 5% n 2 675.5OO.- 6 1 1.880.000.— Totaal I7-977-500-- op 31 December 1925 6.681.600.— 6.9OO. - 3.930.700. - 1 2.499.700.— 1.500.- 2.674.000. IOO.- 1.879.900.— 8.5OO.- 17.665.900.— Inbegrepen 200.000.losbare 1.000. 100.— 300.— 100.000. soo.— 80.000. 620.000,— p/ °/o Algem. Hypotheekbrieven per 1 Januari 1926. 4Va 4 Va 5 I I 5Va S1/* 6 1925. 1924. 1925. 1926. .1925. 1926. 1926. Contrdie der De contröle door de Rijkspostspaarbank gaf aan deze instelling geen aan Rijkspostspaar- inspectie der Het periodiek onderzoek van de onderpanden werd geregeld door onzen Onderpanden. voortgezet; de desbetreffende rapporten gaven bevredigende resultaten. Algemeene Hypotheek brieven. Gecreëerd. Verkocht voorraad. w n W n i n V Ingekocht. I I4.OOO.— IO3.IOO.- 78.600. Verkocht ingekochte. Ingetrokken. yy yy yy yy Gecreëerd. I*1 portefeuille. Voorraad. yy yy yy yy yy yy In portefeuille. In omloop. Ingekocht. yy yy yy yy

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 7