4 Aandeelen. In dit boekjaar zijn verhandeld 24 aandeelen en door overlijden overgegaan 64 aandeelen. Er zijn thans: H 00 aandeelhouders van i aandeel M 0 00 aandeelen 83 2 aandeelen 166 65 3 i95 38 4 152 33 5 165 28 6 -= 168 11 7 .77 14 8 112 7 9 63 12 10 120 3 11 33 4 12 48 3 13 39 1 aandeelhouder 14 14 3 aandeelhouders 15 45 2 17 34 1 aandeelhouder 18 18 2 aandeelhouders 20 40 1 aandeelhouder 21 21 1 23 1 25 1 26 v 26 1 28 28 1 424 30 30 1750 Van de bevoegdheid tot vblstorting der aandeelen werd ook dit jaar geen gebruik gemaakt. Volgens art.- 7 der Statuten mag niemand eigenaar zijn van meer dan dertig niet volgestorte aandeelen. Eene lijst van onze aandeelhouders, met vermelding van het aantal aandeelen ten name van ieder hunner staande, is toegevoegd als bijlage III aan dit verslag. O n ff ft n ff ff ft n ff ff - ft ff ff ff ft n ff ff ff ft ff ff ff ff ft ft ft ff ff ff ft ff ff ff ff ff ff ft ff ff ff ft ff ff ff ft ft ff ff ff ff ff ft ff ff ff ft ff ff fj ff ft ft ff ff ft ff ff 23 ft ft ff ff 25 ff ft ff ft ff ff ff ft ff ff ff ft ff - li

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 4