Overzicht van de oprichting der Bank af tot ultimo December 1925. u 539172.325 BIJLAGE V. 36 1-995300.- 4-536950.- 5% pCt. 5-643583 I3 7.3II509-3I 46457-05 1905 IO2993.225 II. 180175.94 34.323550.- 14-397900.- 1925 37-215104.75 17.415895.25 17.977500 - 714028.045 25 pCt.* Behoudens goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Inbegrepen een bedrag aan, per i Januari 1926 of eerder, losbare Algemeene Hypotheekbrieven groot ƒ1.001.900.—. 31 Dec. Gesloten Hypotheken. Ontvangen Aflossingen. Uitstaande' Hypotheken. Algemeene Hypotheekbrieven. Gecreëerd. j In omloop. Reserves. Dividend. 1898 2.158150.- 71964.45 2.086185.55 2.084900.— H50-- 4$ pCt. 1899 352147.49 4.184802.51 4.098300. - 4.045200. - 6829.70 5^ pCt. 1900 5-587450-- 857000.- 4.730450.- 4.642600. 4.633100.- 15482.90 1901 6.906950. - I.263366.87 5.506400.- 5.503000.- 20487.68 6 pCt. 1902 9.118650.- 1.807140.69 7.183000.- 7.114100.— 29030.91 7 pCt. 1903 II.665300.- 2.666373.14 8.998926.86 8.895000. 8.803700.- 8 pCt. 1904 14.489900.- 3.618035.96 IO.87i864.04 10.807000.— 10.650200. 62240.675 00 O ft" I7-798750.- 5.093268.02 „i2.70548l.98 12.647000.— 12.476300.- 81988.98s 9 pCt. 1906 19.74IIOO.- 6.411693.22 13.329406.78 „13.161000.— 13,089100.— 93623.67 9 pCt. 1907 20.13970O.- 7.107524.57 13.032175.43 13.161000.— 12.929100. 9 pCt. 1908 „21.169350.- 8.131628.17 I3-03772I-83 13.161000. 12.929100.— II5072.795 9 pCt. 1909 22.169150. 8.871432.22 I3-2977I7-78 13.161000.— 13.158600.- 125606.54 8 pCt. 1910 23.342925.- „IO.IOI442. 13.241483.- 13.236000.— 13.029900.- I36863.705 9 pCt. 1911 24.302750. - 13.122574.06 13.236000.- 12.838200.— I45749-71 10 pCt. 1912 25.582650.- 12 I57I76.- 13.425474.- 13.418800.— 13-295500.- 155771-14 10 pCt. I9I3 27.282600.— 13.474811.8l 13.807788.19 13.804900.- 13.610700.— 190442.325 ii pCt. 1914 28.423900.- I4.4i7756.33 „14.006143.67 13.986900.- 13.837600.- 217816.745 ii pCt. 1915 29.74IO5O.- i5.34i660.OI I4-399389-99 14.381900.- 14.266400.— 233867.65 12 pCt. 1916 3I.97II50.- i7.332244.34 14.638905.66 14.638600.— 14.368800.— 281716.905 14 pCt. 1917 i9.68l84O.34 14.641709.66 14.640800. 14.504200.- 314576-38 15 pCt. 1918 36.942950. - 22.I95435.54 14.747514.46 14.739900.- 14.421500.- 345461.195 16 pCt. 1919 4O.0287OO. 24.9i4554.26 15.114145-74 14.996600.— 14.738800.- 377187.18 18 pCt. 1920 42.1675OO.- 27.458564.59 14.708935.41 14.771100.- 430000. - 20 pCt. 1921 44.8619OO. 29.272i28.39 15-589771-61 15.707500.- 15-264700.- 495379-61 23 pCt. 1922 47.166600.— 31.2542OI.- 15.912399.- 16.210200.— 15.986100.- 23 pCt. 1923 49.858800. - 33.418059.- 16.440741.- 16.575800.- 16.258000.— 584221.36s 24 pCt. 1924 51.779600.- 34.958856.- 16.820744.— 16.897600.— 16.462400.— 667264.84s 25 pCt. „54.631000 - „17.665900 -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 35