Uitloting 6 572 5 en 472 Algemeene Hypotheekbrieven. BIJLAGE IV. 32 Blijkens proces-verbaal d.d. 16 November 1925 opgemaakt door den te Rotterdam gevestigden Notaris J. Koopman, ten overstaan van het Algemeen Administratie- en Xrustkantoor, aldaar, zijn uitgeloot de navolgende 472 Algemeene Hypotheekbrieven: ƒ1000,- Serie I Nos. 30. 46, 123, 128, 136, 224, 237, 251, 261, 289, 290, 307, 334, 486, 637, 638, 696, 712, 749, 867, 868, Serie II Nos. 1032, 1071, 1086, 1099, 1124, 1292, 1339, 1405, 1414, 1475, 1491, 1500, 1532, 1741, 1747, 1754, 1774, 1775, 1778, 1783, 1796, Serie III Nos. 2010, 2047, 2068, 2107, 2123, 2318, 2358, 2377, 2378, 2392, 2397, 2400, 2471, 2599, 2655, 2664, 2703, 2705, 2710, 2766, 2851, Serie IV Nos. 3126, 3131, 3138, 3187, 3242, 3391, 3398, 3406, 3412, 3428, 3436, 3478, 3480, 3627, 3640, 3650, 3702, 3729, 3741, 3762, 3799, 3996. Serie V Nos. 4061, 4082, 4099, 4118, 4135, 4213, 4222, 4254, 4274, 4321, 4353, 4364, 4373, 4469, 4501, 4655, 4714, 4715, 4720, 4741, 4756, a ƒ500, Serie I Nos. 540®, 540b, 582a, 582b. Serie II Nos. 1811», 1811b, 1834®, 1834b. Serie III Nos. 2816a, 2816b, 2874®, 2874b. Serie IV Nos. 3805a, 3805b, 3808®, 3808b, 3837®, Serie V Nos. 4814a, 4814b, 4820®, 4820b, 4829“, 4866a, 4866b. 161, 177, 182, 202, 209, 364, 421, 460, 470, 473, 897, 903, 924, 934, 962. 1148, 1164, 1174, 1237, 1270, 1645, 1648, 1679, 1693, 1737, 1799, 1865, 1883, 1970, 1974. 2126, 2234, 2254, 2269, 2282, 2478, 2496, 2540, 2570, 2574, 2891, 2893, 2966, 2967, 2980. 3307, 3345, 3347, 3377, 3378, 3535, 3539, 3567, 3578, 3625, 3867, 3880, 3904, 3913, 3935, 4157, 4166, 4177, 4187, 4205, 4397, 4403, 4441, 4448, 4459, 4935. 383 7b. 1 4829b, 4842®, 4842b, 4858®, 4858b,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 31