NAAM. woonplaats! Aantal aan- deelen met 20% 110% storting. Transport 644 452 1 Olij ’s-Gravenhage 5 A. S. van Ommeren 1 - P. J. van Ommeren Wassenaar 10 2 W. 0. von Oven ’s-Gravenhage 5 Mevr. A. M. A. von Oven .fonkvr. Galkoen .2 H. E. Oving Jr Rotterdam 8 - Mevr. Wed. S. Pahud de MortangesKol ’s-Gravenhage 1 J. W. F. van Pelt 6 11 Mevr. Wed. Ch. H. Pennvan Kappen 1 Rotterdam 2 2 •Ihr. W. F. A. van Pestel ’s-Gravenhage 3 4 H. Piek 1 1 Mevr. Wed. E. PlesmanElzerman 2 F. van Praag Wassenaar 1 Mevr. Wed. P. J. PuntTurk Huis ter Heide bij Utrecht - 4 Mevr. J. E. R. de Quayvan de Mortel Venlo 3 Mr. H. Rahderj ’s-Gravenhage 3 Mevr. Wed. H. M. RahusenGerlings Amsterdam 1 Jhr. Mr. J. A. de Ranitz ’s-Gravenhage 5 - Jhr. H. A. van Reigersberg Versluys Bennekom - 10 Mevr. Douairière Jhr. S. E. 0. Repelaer van DrielJonkvr. van Tets ’s-Gravenhage 1 - Mevr. H. E. ReijndersKramers Voorburg 1 2 Mej. P. S. J. Reijnders w - 1 Mej. Ch. M. A. Rietbergen Arnhem 3 Mej. W. H. A. Rietbergen 3 - W. C. Baron Roëll Utrecht 3 Mej. Mr. A. E. Roosenburg ^s-Gravenhage 1 Mej. Ch. E. Roosenburg J? 1 Erven Dr. D. L. Roosenburg 8 J. Roosenburg 23 Mej. Mr. J. S. Roosenburg - - 1 Mr. J. Ch. Roosenburg Lochern - 1 1 Mej. M. Roosenburg ’s-Gravenhage 1 Mevr. S. F. RoosenburgHofman 1 H. B. van de Rovaart 5 6 Breda 13 J. Th. Ruijgrok Warmond 2 E. van Rij ’s-Gravenhage 3 Mr. H. W. van Sandiek Utrecht 18 J. P. van Santen ’s-Gravenhage Pp 'j 2 Mr. J. Santman Nijmegen 1 Mej. C. J. van Sehaik Heerlen 3 Utrecht 3 Mevr. A. S. van SehaikSchaap -- 1 H. A. Schippers Nijmegen 20 6 A. I. J. Schmalhausen Heerenveen 2 --- Mr. C. Schuit ’s-Gravenhage 2 Mr. M. P. Sipkes Middelburg 1 Mevr. J. M. SlinkersHoyer ’s-Gravenhage 1 5 H. Smit 3 4 Mej. H. A. P. Smit Haarlem 1 H. J. Sonneveldt ’s-Gravenhage 2 3 W. G. Th. H. van Sorgen Zeist 3 J, A. van der Starp Rotterdam Transporteeren 3 790 564

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 28