23 C. Naar de grootte 12 boven f 100.000. 1.819.250. ï7 van 75.OOI.- tot 100.000. 1.491.200.— 29 1 50.001.— n 75-000. - 1.767.262.50 '114 25.001.— 50.000.— 3.871.066.25 363 10.001.— 25.000.- 5.647.071.50 477 10.000. en minder 2.820.045. 1012 17.415.895.25 D. Naar de ligging 96 in Amsterdam f 2.661.762.50 23 Rotterdam514.550.- 530 's-Gravenhage8.791.692.50 61 Noord-.Holland (behalve Amsterdam). 582.425.— 112 Zuid-Holland (behalve Rotterdam en ’s-Gravenhage) 2.011.172.25 30 Utrecht415.274.- 4 Friesland33.000.— 2 Drente 30.800. 70 Gelderland 1.188.169.— 7 Limburg 238.300.- 72 Noord-Brabant920.800.— 5 Zeeland27.950.- 1012 17.415.895.25 Naar den aard 972 op gebouwde eigendommenf 16.696.680.— 6 bouwterrein113.815.25 34 landelijke eigendommen605.400.— IQ12 17.415.895.25 30 hiervan op zakelijke rechten (erfpacht). f 897.475.— V T) n ff n ff ff ff

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 22