E. Naar den aard 136 op gebouwde eigendommen2.778.400. 3 n landelijke w 73.000. J39 2.851.400.— 6 hiervan op zakelijke rechten (erfpacht)f 162.500. - Het totaal der loopende leeningen is verdeeld als volgt: A. Naar de wijze van aflossing 156 leeningen aflosbaar in eens, gesloten voor ten hoogste 5 Jaarf 2.102.340.25 856 leeningen aflosbaar in termijnen, gesloten voor ten ho°S5te “Ja"15.313.555- 1013 f 17.415.895-25 B. Naar het rentecijfer 43 leeningen tégen 61/, f 961.274.- *35 n n 6/4 2.060.870.— i leening 6% 18.250** leeningen 6 2.906.322.25 192 53A 3.563.900.- 204 1 1 5V2 I II f 3-334-425-- 147 51/* n if2.397.725.— 99 n n 5 I.623.279. 24 43A n - 529.450.— i leening 4'/z 11.500.- 1 V 4/4 8.900. Ipl2 17-415.895.25

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 21