BIJLAGE II. t 4 De in het jaar 1925 gesloten leeningen waren verdeeld als vólgt A. Naar de wijze van aflossing 7 leeningen aflosbaar in eens, gesloten voor ten hoogste 5 jaar 70.050.- 132 leeningen aflosbaar in jaarlijksche termijnen, gesloten voor ten hoogste 10 jaar 2.781.350.— 139 2.851.400.- B. Naar het rentecijfer I leening tegen 5 8.000.— 35 leeningen 5$] 586.700.- 40 5% 1.189.800.- 32 5% 487.000.- 27 I 1 II 494-900.- 4 n n 85-000. 139 2.85I.4OO.- C. Naar de grootte 2 van meer dan 100.000. 420.000. 4 n f 75-001.— tot 100.000.—360.000.— 5 50.001.- 75.000.-325.000.- 16 25.001.- 50.000.-. 566.500.- 48 10.ooi25.000.—760.500.- 64 10.000.— en minder419.400.— 139 2.851.400.— D. Naar de ligging 9 in Amsterdam373-5°°- 1 Rotterdam19.000.— 51 ’s-Gravenhage919.800.— 18 Noord-Holland (behalve Amsterdam)159.000. 28 Zuid-Holland (behalve Rotterdam en’s-Gravenhage) 633.400.— 6 Utrecht84.500. 16 Gelderland433.200.— 7 Noord-Brabant83.000.— 3 Limburg146.000.— 139 2.851.400.- 21 t

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 20