COMMISSARISSEN: Mr. M. W. F. TREUB, Oud-Minister van Financiën, Voorzitter van den Ondernemersraad van Nederlandsch-Indië, te ’s-Gravenhage, Voorzitter. Mr. K. W. BREVET, Vice-President van het Gerechtshof, te ’s-Gravenhage, Secretaris. J. VAN HERWIJNEN, Notaris, te ’s-Gravenhage. Mr. Ed. JACOBSON, Advocaat en Procureur, Lid van den Raad van Bestuur van het Algemeen Administratie- en Trustkantoor, te Rotterdam. W. KAKEBEEKE, Rentmeester, Lid der Provinciale Staten van Zeeland, te Goes. Mr. H. P. J. M. LOEFF, Advocaat en Procureur, te ’s-:Hertogeribosch. Mr. C. B. MENALDA, Griffier der Provinciale Staten van Friesland, te Leeuwarden. A. A. VAN STRAATEN, Notaris, te ’s-Gravenhage. Mr. EGBERT DE VRIES, Oud-Dijkgraaf van Rijnland, te Leiden. RAAD VAN TOEZICHT: J. VAN HERWIJNEN A. A. VAN STRAATEN Mr. M. W. F. TREUB. DIRECTEUREN: J. ROOSENBURG en G. H. BIERMAN. PROCURATIEHOUDER: J. STIKKELORUM. 2

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 2