4 3^ 4 3^% 3^% 4 3 500.- 3 5 3% 5 4 4 4 IOOO.— 4% 4 3 4%% 4%% 4 7 7 7 OMSCHRIJVING. 30 December 1925 Koers Koers waarde. Transport Obligaties Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen 1901 Obligaties Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen 1887 Obligaties Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen 1901 1911 Obligaties Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maat- schappij 1905 1908 Obligaties Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maat- schappij 1889 1902 Obligaties Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maat- schappij 1900 1909 Obligaties Nederlandsche Centraal Spoorweg- Maatschappij 1894 Obligaties Nederlandsche Centraal Spoorweg- Maatschappij (2 ƒ250.—) Obligaties Deli Spoorweg-Maatschappij 1918 Obligaties Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maat schappij 1902 Obligaties Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maat schappij 1914 Maatschappij Obligaties Maatschappij „Van Berkels Patent” enz. 93u/i6 93% 93u/i6 867/8' 893/i6 93% 83 101 87'/, IOI 89 8374 90 88V 1 957s ioo3/8 io3716 mm 1474 I/257212 4684 2808 3747 50 38 75 50 38 13 1737 4459 8443 4995 5050 4375 5050 - 4562 50 4512, 3740 955 2670 11725 4500 3530 4793 .29 75 50 50 Nominaal BEDRAG. 5000.- 3000.- 4OOO- 2000. 5000.- 9000.- 60OO. 5000.- 5000.- 5000.- 5000.- 5000.- 4000. 3000.— 14000.— 5000.- 4000.- 5000.- ƒ10000.— ƒ20000. 2000.— /rs. 400. 2% «r WH o 1 aUUCKCIl I 90V4 93V2 95% 415 10037 20662 2070 1/37676633

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 12